Angus Ungdom - Kontaktpersoner

  • Markus Mark Andersen (Formand) 23417531
  • Jonathan Nielsen 23927803
  • Benjamin Godsk Jørgensen 24494470

Kontingent for et Angus Ungdom-medlemskab: kr. 100 kr pr. år
Klik her og Bliv medlem
Ved indmeldelse i foreningen skal du huske at fortælle, hvor gammel du er, hvis du ønsker et medlemskab ifølge reglerne for ungdoms medlemskab.
​Alle under 30 år kan optages som ungdomsmedlem.

  • Du vil modtage medlemsbladet Angus Kontakt 4 gange årligt.
  • Du vil kunne få dyr, som er til salg optaget gratis på foreningens salgsliste.
  • Du har mulighed for at deltage på foreningens øvrige arrangementer bl.a. sommerudflugten, lokale møder, Nordisk Angus Træf, rejser med Angusforeningen og internationale arrangementer. Alt sammen vil blive annonceret i Angus Kontakt og på hjemmesiden.
  • VIGTIGT Angus Ungdom har dog ingen stemmeret på Dansk Aberdeen-Angus forenings generalforsamling. Så vil du gøre din indflydelse gældende, skal du opdatere dit medlemskab til "voksen".

  • Ved indmeldelse i Dansk Aberdeen-Angus forening, bliver man også medlem af Dansk Kødkvæg og er/ kan således være med til at præge det politiske arbejde i L&F
  • Ligeledes vil medlemmer også modtage Dansk Kødkvægs blad 2 gange årligt