Bliv medlem


Mange fordele ved at blive medlem:

  • Du vil modtage medlemsbladet Angus Kontakt 4 gange årligt.
  • Du vil kunne få dyr, som er til salg optaget gratis på foreningens salgsliste.
  • Du kan levere slagtedyr til Dansk Angus Kød og opnå et tillæg på 5 kr./kg.
  • Du vil kunne opnå tilskud til individafprøvning af nogle af dine bedste tyrekalve og eventuelt få udtaget en tyr til sædproduktion.
  • Du vil kunne deltage på foreningens generalforsamling og hermed være med til at præge den videre udvikling for Angus.
  • Du har mulighed for at deltage på foreningens øvrige arrangementer bl.a. sommerudflugten, lokale møder, Nordisk Angus Træf, rejser med Angusforeningen og internationale arrangementer. Alt sammen vil blive annonceret i Angus Kontakt og på hjemmesiden.
  • Og ikke mindst, du vil blive en del af et fællesskab og have mulighed for at få nye bekendtskaber og blive venner med andre, der har de samme interesser som dig: Aberdeen Angus kødkvæg.​


Kontingent for et medlemskab i Dansk Aberdeen-Angusforening:
Medlemmer med dyr: Pr. år 1200,- kr - (uanset antal dyr)
OBS: Pr. 1.7.2023 er prisen 600 kr. pr år.

Passive medlemmer samt ægtefæller til aktive medlemmer: Pr. år 600,- kr

Ønsker du flere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen.


Kontingent for et Angus Ungdom-medlemskab: kr. 100,- pr. år.

Angus Ungdom har ingen stemmeret på Dansk Aberdeen-Angusforenings generalforsamling.

​Alle under 30 år kan optages som ungdomsmedlem.

·​Du har mulighed for at deltage i Angus Ungdoms arrangementer og desuden også i Angusforeningens arrangementer bl.a. sommerudflugten, lokale møder, Nordisk Angus Træf, rejser med Angusforeningen og internationale arrangementer. Alt sammen vil blive annonceret i Angus Kontakt og på hjemmesiden.

·​Du vil modtage medlemsbladet Angus Kontakt 4 gange årligt.

​Ved indmeldelse i foreningen skal du huske at fortælle, hvor gammel du er, hvis du ønsker et medlemsskab ifølge reglerne for ungdomsmedlemskab.