Bliv medlem


Mange fordele ved at blive medlem:

  • Du vil modtage medlemsbladet Angus Kontakt 4 gange årligt.
  • Du vil kunne få dyr, som er til salg optaget gratis på foreningens salgsliste.
  • Du vil kunne deltage på foreningens generalforsamling og hermed være med til at præge den videre udvikling for Aberdeen-Angus i Danmark.
  • Du har mulighed for at deltage på foreningens øvrige arrangementer bl.a. sommerudflugten, lokale møder, Nordisk Angus Træf, rejser med Angusforeningen og internationale arrangementer. Alt sammen vil blive annonceret i Angus Kontakt og på hjemmesiden.

Kontingent for et medlemskab i Dansk Aberdeen-Angusforening:
Medlemmer med dyr: Pr. år 1200 kr + moms. (uanset antal dyr).
Passive medlemmer samt ægtefæller til aktive medlemmer: Pr. år 600 kr + moms ( således bliver man stemmeberettiget )


Ønsker du flere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen.

Kontingent for et Angus Ungdom-medlemskab: kr. 100 kr pr. år + moms
Ved indmeldelse i foreningen skal du huske at fortælle, hvor gammel du er, hvis du ønsker et medlemskab ifølge reglerne for ungdoms medlemskab.
​Alle under 30 år kan optages som ungdomsmedlem.

  • Du vil modtage medlemsbladet Angus Kontakt 4 gange årligt.
  • Du vil kunne få dyr, som er til salg optaget gratis på foreningens salgsliste.
  • Du har mulighed for at deltage på foreningens øvrige arrangementer bl.a. sommerudflugten, lokale møder, Nordisk Angus Træf, rejser med Angusforeningen og internationale arrangementer. Alt sammen vil blive annonceret i Angus Kontakt og på hjemmesiden.
  • VIGTIGT Angus Ungdom har dog ingen stemmeret på Dansk Aberdeen-Angus forenings generalforsamling.

  • Ved indmeldelse i Dansk Aberdeen-Angus forening, bliver man også medlem af Dansk Kødkvæg og er/ kan således være med til at præge det politiske arbejde i L&F
  • Ligeledes vil medlemmer også modtage Magasinet Dansk Kødkvægs blad 2 gange årligt