< tilbage 18-10-2023 - 21:41

Pressemeddelelse

”Stort tillykke: Hurra, Kjær Angus ApS er Børsen Gazelle 2023”.

Kødkvægsmand lever af 600 Angus i naturpleje – så godt, at han bliver hædret
med ”Børsen Gazelle 2023”
”Stort tillykke: Hurra, Kjær Angus ApS er Børsen Gazelle 2023”.
Sådan stod der i overskriften i det brev, der en dag i begyndelsen af
oktober 2023 drattede ind ad brevsprækken hos familien Lynge
Kjær i Frøstrup i Thy. Brevets afsender var dagbladet Børsen, der
hvert år gennemgår alle danske A/S- og ApS-virksomheders
regnskaber og kårer årets gazeller.
For at en virksomhed får denne hæder, skal blandt andet dens
nettoomsætning (mindst 1 mio. kroner i udgangsåret) eller dens
bruttoresultat som minimum have vokset med mindst 100 procent
over de seneste fire regnskabsår. Og der skal have været overskud
hvert år. Altså, virksomheden skal have demonstreret stor
økonomisk vækst ud over det sædvanlige.
De virksomheder, der opfylder de hårde krav, som er fastlagt i seks
definerede kriterier, bliver kåret som Børsen Gazelle 2023. Det er
under 1 procent af alle danske virksomheder, der opfylder alle krav.
Bag Kjær Angus ApS finder vi Rikke & Anders Lynge Kjær, samt
deres fem børn i alderen seks til 13 år.
Kjær Angus ApS har Danmarks største besætning af Aberdeen-Angus, og den består af 225 køer + opdræt, i
alt godt 600 stk. Aberdeen-Angus. Den store besætning udfører naturpleje på cirka 1.300 hektar i Vejlerne
og Nordthy.
Anders har altid travlt på bedriften; men samtidig er han meget udadvendt. Han er således formand for
Dansk Aberdeen-Angus Forening samt Kødkvægsforening Thy-Mors og Han Herred. Han er medlem af
bestyrelsen for Dansk Kødkvæg, som har udpeget ham til den vigtige observatørpost i bestyrelsen for
Landbrug & Fødevarer, Kvæg.
I løbet af et år bliver det til mange dage hjemmefra. Det kan kun lade sig gøre, når man har dygtige
medarbejdere. Og ikke mindst er fru Rikke den primære årsag til, at alt dette kan lade sig gøre.
Først var de ny-udnævnte Thy’ske gazeller, Rikke & Anders Lynge Kjær, skeptiske: Er der mon nogen, der
laver fis med os ...? Men efter igen at have studeret og læst brevet, så var det vel rigtig nok?
Men fru Rikke mente nu ikke, der var grund til at slå det skete op som noget stort. Hun er ikke morsingbo
for ingenting! Det var her forfatteren Aksel Sandemose i 1933 beskrev Janteloven. Og hvad går den så ud
på?

Anders Lynge Kjær, Frøstrup, Thy

Dansk Aberdeen-Angus Forening,

Se, her er Jantelovens bud:
1. Du skal ikke tro, du er noget
2. Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os
3. Du skal ikke tro, du er klogere end os
4. Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os.
Anders Lynge Kjær mener på ingen måde, at han er hverken klogere eller bedre end andre. Men fakta er, at
han om nogen forstår sig på den landbrugsproduktion, der nu er hans, nemlig en ekstensiv kødproduktion
med netop den race, han mener er den bedste, Angus. Når han kan vækste sin virksomhed med over 100
procent de seneste fire år, så er man altså... noget! Så kan man noget! Og det uden nødvendigvis at ville
være bedre eller klogere end ”os”!
Om begrebet ”gazelle” siger dagbladet Børsen: På savannen kan gazellen accelerere fra 0 til knap 100 km/t
på få sekunder og springe op til 8 meter langt. Det er derfor ikke tilfældigt, at gazellen er blevet symbolet på
de virksomheder, der laver de højeste vækstspring. Og meget betegnende hedder det også: En gazelle
skal løbe stærkere end en løve – ellers bliver den dræbt.
Der er ingen tvivl om, at disse gazelle-begreber meget præcist kendetegner aktiviteterne hos Kjær Angus
ApS og i de organisationer, hvor Anders Lynge Kjær sidder med omkring bordet. Han kan accelerere og løbe
stærkt. Her er han synlig.
Det er jo ikke tilfældige smagsdommere, der sidder og vurderer og udpeger årets gazeller. Hæderen beror
på kolde fakta om en virksomheds omsætning og vækst. Jo, Anders Lynge Kjær er skam noget!
Dette er måske første gang, at en virksomhed med kødkvæg som levebrød, bliver kåret som Børsen Gazelle?
Et stort tillykke til Kjær Angus ApS. Et stor tillykke til Rikke & Anders Lynge Kjær!

Kødkvægsmand lever af 600 Angus i naturpleje – så godt, at de bliver hædret.......

< Tilbage