< tilbage 26-09-2023 - 08:54

Kødkvæget plejer naturen – også på Fyn

Tag familien med til en hyggelig dag

Kødkvæget plejer naturen – også på Fyn

Dansk Aberdeen-Angus Forening inviterer ALLE med interesse for kødkvæg, vild natur og naturpleje til en spændende dag, hvor vi kommer tæt på Angus og Angus X Galloway krydsninger som effektive naturplejere.

 

Lørdag den 30. september 2023 hos

Kristoffer Boye Larsen

Ørsbjerg Skovvej 21

5560 Aarup

 

Her ser du dagens spændende program:

Kl. 1200            Vi mødes her: Ørsbjerg Skovvej 21, 5560 Aarup (rød spejderhytte). Grillen er tændt, og der er pølser, koteletter, kartoffelsalat og drikkevarer så alle, der har meldt sig til dagen, får stillet sulten.

Kl. 1300            Kristoffer fortæller om bedriften. Vi tager ud i naturen og besøger en del af hans cirka 100 dyr.

 

Ude i naturen, i et 60 hektar nyetableret vådområde, får vi kaffe og kage.

Det er på adressen Assensvej 307, 5690 Tommerup, hvor unge Angus-køer skal skabe ny natur.

Her møder vi Udtagningskonsulent hos Velas, Marianne Kristiansen.

Hun vil fortælle, hvordan vådområder og lavbundprojekter virker og hvilke muligheder, det giver os kvægholdere for afgræsning. Hun gennemgår mulighederne for lodsejer-drevne projekter på egne arealer.

 

Vi fortsætter og ser et eksisterende naturområde i flotte Brænde Ådal, hvor de ældre køer går. Afgræsningen er inspireret af holistisk afgræsning, i det dyrene flyttes rundt på arealet med midlertidige hegn.

Kl. 1700            Ved spejderhytten er grillen stadig varm (tændt), og der er fortsat pølser og koteletter til alle.

Kl. 1730            … så går turen hjemad igen. Godt mætte af gode naturoplevelser og grill-mad.

 

ALLE er velkomne. Tag børnene med
Det er helt gratis at deltage
Sørg for praktisk påklædning med afsæt i vejrudsigten
Af hensyn til forplejningen er det nødvendigt med tilmelding.

Sidste frist for tilmelding med dit navn og antal deltagere, heraf antal børn, er den 26. september:

Sms til 21717750
E-mail til: mogens.stendal@outlook.dk

På gensyn til en spændende dag med kødkvæg og naturpleje på Fyn!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Dansk Aberdeen-Angus Forening

 

 Lidt INFO om Kristoffer Boye Larsen og hans besætning: • Kristoffer naturplejer cirka 200 hektar • Besætningen består af cirka 25 moderdyr Aberdeen-Angus + opdræt samt cirka 25 moderdyr Galloway-krydsninger + opdræt • Kristoffer er valgt som suppleant til angusforeningens bestyrelse • Kristoffer er til daglig planterådgiver hos Rådgivningsselskabet Velas

< Tilbage