Avlsudvalget

Avlsudvalgets formål:

 • At servicere foreningens medlemmer med informationer, vejledning og genetik i henhold til racens avlsmål, så Dansk Aberdeen-Angus også i fremtiden har et højt kvalitetsniveau
 • At dansk genetik har kvalitet til at være efterspurgt og værdsat, i udlandet. For de medlemmer, der ønsker dyr af anden type, end det racens avlsmål beskriver, vil vi være behjælpelige med råd og vejledning
 • At så mange af foreningens medlemmer som muligt får mulighed for at fremvise/sælge dyr, embryoner og sæd i forbindelse med konkrete henvendelser fra udlandet

Fokus på avlsplanlægning:
 • At motivere til at så mange data som muligt indberettes som grundlag for avlsværditallene. Motivere til at flere vejer deres kalve ved fødsel, ved 200 dage og ved 365 dage. Disse data er hjørnestenen i avlsværditallene
 • At vurdere de sædtyre, foreningen har i sædspandene jævnligt, med henblik på at kunne give anbefalinger om sædens anvendelse
 • At importere sæd jævnligt, som kan medvirke til at højne racens kvaliteter
 • At være opmærksom på mulige nye avlsmæssige tiltag, som kan gavne avlen, eksempelvis DNA testning


Formidling af avls- og produktionsdyr:
 • Avlsudvalget har kompetence til at sælge sæd efter de tyre, som foreningen har til rådighed og til de aftalte priser. Prisniveauet aftales jævnligt med avlsudvalget og bestyrelsen. Hvis priserne skal ændres i en hurtig handel, skal bestyrelsen og ejer kontaktes.
 • Avlsudvalget skal sørge for at de udlændinge, der retter henvendelse til foreningen om køb af dyr, embryoner og sæd bliver henvist til foreningens medlemmer, der har dyr, embryoner og sæd til salg.
 • Udvalget skal løbende minde medlemmerne på, at det er vigtigt, at SNP testen er i orden på dyrene.

Angus Kontakt, www.danskangus.dk og anden kommunikation:
 • At skrive en artikel om aktuelle emner til Angus Kontakt fire gange årligt
 • At samarbejde med PR-udvalget om udarbejdelse af tyrekatalog og andet PR-materiale efter behov
 • At fremstille og opdatere materiale om de sædtyre foreningen stiller til rådighed (brugsplanen og importeret sæd) til hjemmesiden og Angus Kontakt
 • At maile relevante oplysninger om nye tiltag på avlområdet til web-master og redaktøren af Angus Kontakt

Udvalgets arbejdsform:
Udvalget mødes efter behov, dog minimum 4 gange om året

Avlsudvalg


• Jonathan Nielsen (Formand). . . . . . . . . . . . . 23927803 -
• Anders Lynge Kjær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 2522
• Ursula Agri Hansen . . . . . . . . . . . . . . . 20224941 -
 Simon Johansen
 Jan Jespersen


Bestilling af sæd
• Palle Larsen . . . . . . . . . . . . . . 40155155
Kåringsinspektør
• Torben Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2177 0728