< tilbage 14-12-2021 - 11:44

Formanden har ordet - Juni/juli 2021

Nu lysner tiderne og verden vender langsomt tilbage til normale tilstande. For mig personligt og for resten af bestyrelsen er det noget, vi har ventet på med længsel.

Nu lysner tiderne og verden vender langsomt tilbage til normale tilstande. For mig personligt og for resten af bestyrelsen er det noget, vi har ventet på med længsel. Den fremtidige foreningsstrategi som jeg tidligere har skrevet om, er der også blevet lagt sidste hånd på. I foråret har alle medlemmer modtaget et spørgeskema til medlemsundersøgelse. Rigtig mange af jer har svaret tilbage med mange gode svar – Tak for det.

 

Det er især tydeligt, at tre områder skinner igennem i denne undersøgelse – socialt fællesskab, faglig vidensdeling og avl. Dette er alt sammen noget, vi tager med videre. Derfor er tilbagemeldingerne blevet sorteret, opdelt og placeret i de udvalg, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at arbejde videre med de respektive ting. 

 

En anden og lidt særskilt ting som medlemsundersøgelsen bar præg af er pointeringen af, hvor svært det er at skaffe frivillig hjælp til mange små og større områder i foreningsregi. Årsagen her skal nok findes i kommunikation eller måske i mangel på samme især i et år som 2020/2021, hvor alles aktiviteter har været begrænset. Man kommer ikke ud og får plejet sine relationer og får heller ikke skabt nye, som oftest er en stor del af det at få nye personer med ind omkring foreningsarbejdet. Der er dog ingen tvivl om, at selv når vi vender tilbage til en helt normal hverdag, må dette ikke være en ting, som vi glemmer.

 

Angus Kontakt

Tilbage i marts meddelte Simon Johansen, at han ønskede at stoppe som redaktør. Simon begrundede det med, at han ikke længere har de tidsmæssige resurser, der skal til for at kunne sende et blad på gaden. Et blad, han selv mener, han kan være bekendt. Der er ingen tvivl om, at det ikke var en besked, vi ønskede i bestyrelsen. Vi er alle enige om, at Simon har gjort det fremragende. Vi fik i bestyrelsen heldigvis en god rum tid til at finde hans afløser, en opgave der først synes noget vanskelig. I medlemsundersøgelsen svarede 84% af medlemmerne, at vores blad er et MEGET VIGTIGT aktiv. Derfor var det også med stor fortvivlelse, at søgningen efter en ny redaktør gik i gang. Mange fremtidsscenarier for hvordan bladet måske skulle komme til at være, eller om vi overhovedet kunne finde en afløser, gav anledning til en del bekymring. Men det ER lykkedes at finde en ny redaktør, som tager over på posten i løbet af efteråret. 

< Tilbage