Lørdag 30. september 2023

Kødkvæget plejer naturen – også på Fyn

Lukket for tilmelding

Kødkvæget plejer naturen – også på Fyn

 

Lørdag den 30. september 2023

hos Kristoffer Boye Larsen på adressen Ørsbjerg Skovvej 21, 5560 Aarup

 

Dansk Aberdeen-Angus Forening inviterer ALLE med interesse for kødkvæg, vild natur og naturpleje til en
spændende dag, hvor vi kommer tæt på Angus og Angus X Galloway krydsninger som effektive
naturplejere.

Her ser du dagens spændende program:
Kl. 1200 Vi mødes her: Ørsbjerg Skovvej 21, 5560 Aarup (rød spejderhytte). Grillen er tændt, og der er
pølser, koteletter, kartoffelsalat og drikkevarer så alle, der har meldt sig til dagen, får stillet
sulten

Kl. 1300 Kristoffer fortæller om bedriften. Vi tager ud i naturen og besøger en del af hans cirka 100

dyr
Ude i naturen, i et 60 hektar nyetableret vådområde, får vi kaffe og kage. Det er på adressen
Assensvej 307, 5690 Tommerup, hvor unge Angus-køer skal skabe ny natur.
Her møder vi Udtagningskonsulent hos Velas, Marianne Kristiansen. Hun vil fortælle,
hvordan vådområder og lavbundprojekter virker og hvilke muligheder, det giver os
kvægholdere for afgræsning. Hun gennemgår mulighederne for lodsejer-drevne projekter på
egne arealer.
Vi fortsætter og ser et eksisterende naturområde i flotte Brænde Ådal, hvor de ældre køer
går. Afgræsningen er inspireret af holistisk afgræsning, i det dyrene flyttes rundt på arealet
med midlertidige hegn.

Kl. 1700 Ved spejderhytten er grillen stadig varm (tændt), og der er fortsat pølser og koteletter til

alle.

Kl. 1730 … så går turen hjemad igen. Godt mætte af gode naturoplevelser og grill-mad.
 ALLE er velkomne. Tag børnene med
 Det er helt gratis at deltage
 Sørg for praktisk påklædning med afsæt i vejrudsigten
 Af hensyn til forplejningen er det nødvendigt med tilmelding.
Sidste frist for tilmelding med dit navn og antal deltagere, heraf antal børn, er lørdag den 23. september:
 Sms til 21717750
 E-mail til: mogens.stendal@outlook.dk
På gensyn til en spændende dag med kødkvæg og naturpleje på Fyn!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Dansk Aberdeen-Angus Forening

Lørdag den 30. september 2023

hos Kristoffer Boye Larsen på adressen Ørsbjerg Skovvej 21, 5560 Aarup

Lidt INFO om Kristoffer Boye Larsen og hans besætning:
 Kristoffer naturplejer cirka 200 hektar
 Besætningen består af cirka 25 moderdyr Aberdeen-Angus + opdræt samt
cirka 25 moderdyr Galloway-krydsninger + opdræt
 Kristoffer er valgt som suppleant til angusforeningens bestyrelse
 Kristoffer er til daglig planterådgiver hos Rådgivningsselskabet Velas.